FoggyStop
Lékárničky Shop
TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104, 703 00 Ostrava. Tel.: 596 123 556
Video katalog
Hledat
Zdravotnická brašna bez výbavy náhled
Zdravotnická brašna bez výbavy
ALU lékárnička s výbavou STANDARD náhled
ALU lékárnička s výbavou STANDARD
Výbava lékárničky na pracovišti - Stavební provoz, stavby, staveniště náhled
Výbava lékárničky na pracovišti - Stavební provoz, stavby, staveniště
Lékárnička QuickTrip - s kvalitní výbavou náhled
Lékárnička QuickTrip - s kvalitní výbavou
Lékárničky do domácnosti náhled
Lékárničky do domácnosti
Výbava lékárničky na bazény a koupaliště náhled
Výbava lékárničky na bazény a koupaliště
Zdravotnický kufřík první pomoci náhled
Zdravotnický kufřík první pomoci
Lékárnička alutenová se zásuvkami náhled
Lékárnička alutenová se zásuvkami
Tabulka První pomoci – Karta Česko náhled
Tabulka První pomoci – Karta Česko
Zdravotnická brašna náhled
Zdravotnická brašna
Lékárnička ProfiTrip - vhodná na dovolenou náhled
Lékárnička ProfiTrip - vhodná na dovolenou
Přenosná lékárnička na zeď Easy Aid 2 náhled
Přenosná lékárnička na zeď Easy Aid 2
e-safetyshop

Autolékárničky | Brašny první pomoci | Vybavení lékárničky | Dřevěné lékárničky | Plechové lékárničky | Doplňky
První pomoc | Vybavení autolékárničky | Nástěnná lékárnička | Zdravotní péče | Lhutník | Prevence zdraví | Cena lékárničky versus cena lidského života | Zdravotní zajištění tábora
LÉKÁRNIČKY | KONTAKT

Zdravotní zajištění tábora

Na každém táboře je pořadatel povinen zajistit všem dětem zdravotnickou péči. Do jeho kompetence spadá zajištění dostupnosti praktického lékaře, v případě potřeby. Před začátkem tábora musí pořadatel sepsat s praktickým lékařem smlouvu o zajištění lékařské péče. Před začátkem tábora se k tomuto smluvnímu lékaři musí dostavit zdravotník tábora a předat mu seznam jmen dětí, které budou na táboře a jejich datumy narození, zdravotní pojišťovnu a číslo pojištěnce.

Zdravotník se může s lékařem domluvit na ordinačních hodinách, doplnění lékárničky zdravotnickým materiálem a popřípadě na tom, do které nemocnice by mohl odvážet rozsáhlejší poranění.

 • Péči praktického lékaře nemusí zajišťovat pořadatel tábora
 • Pořadatel tábora je povinen zajistit účast zdravotníka na táboře
 • Pořadatel tábora je povinen zajistit vybavení táborové lékárničky
   

Zdravotník tábora

Účast zdravotníka je povinná na každém táboře. Zdravotník má pohotovost 24 hodin denně po celou dobu konání tábora. (Zák. 258/2000 Sb. § 11 odst. 11a a 11c)

Zdravotníka tábora může vykonávat kdokoliv, kdo splňuje alespoň jednu z podmínek:

 • Má alespoň úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská sestra, nebo porodní asistentka
 • Absolvoval(a) kurz první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost na táboře (rozsah kursu upravuje příloha vyhlášky č. 106/2001 Sb.,)
 • Je studentem lékařství minimálně čtvrtého ročníku
   

Povinnosti zdravotníka tábora:

 • zajistit základní péči o zdraví všech účastníků tábora po dobu konání tábora (od převzetí dětí od rodičů do jejich předání rodičům)
 • kontrolovat dodržování hygienických požadavků stanovených zákonem 258/2000 Sb. a prováděcími předpisy
 • kontrolovat dodržování zásad osobní hygieny dětí před a během stravování
 • kontrolovat zdravotní stav osob činných při vaření, které se podílejí na přípravě jídla
 • kontrolovat, zda všichni účastníci i pracovníci tábora splňují podmínky stanovené zákonem 258/2000 Sb. (Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, "prohlášení o bezinfekčnosti" dítěte, zdravotní způsobilost pracovníků tábora vykonávajících dozor, splnění zvláštních předpisů u osob činných při stravování)
 • dohlíží a pomáhá při sestavování jídelníčku
 • účastnit se sestavování režimu dne
 • provést výpisy z posudků zdravotní způsobilosti dětí a zdravotní způsobilosti pracovníků tábora vykonávajících dozor a zdravotníka (ve výpisu uvede vždy jméno osoby, závěr posudku a záznam o tom, které zdravotnické zařízení posudek vydalo)
 • vedení zdravotnického deníku a seznamu všech účastníků tábora
 • informovat osoby, které mají dítě v péči o zdravotních potížích, které dítě v průběhu tábora prodělalo a o případném kontaktu s infekcí (patří sem i informace o klíšťatech)

Většinu výše uvedených povinností ukládá zákon pořadateli tábora. Zdravotník je však z titulu své funkce přirozeným nositelem těchto povinností.

Ošetřovna

 

Tábory v budovách

 • ve stavbách je ošetřovna a izolace v samostatném pokoji. Ošetřovna ani izolace nesmíte používat k jiným účelům.
 • každá ošetřovna musí mít vlastní umyvadlo s tekoucí pitnou vodou. V ošetřovně musí téci teplá voda. Ošetřovnu musí být tepelně vytápěná.
 • izolace musí mít vlastní toaletu.
 • na ošetřovně musí být jedno lůžko.
 • na izolaci ani na ošetřovně nesmějí být poschoďová lůžka.

Stanové tábory

 • ve stanových táborech se ošetřovna a izolace umísťují do samostatných stanů.
 • léky a zdravotnická dokumentace účastníků tábora musí být uschovány před dětmi a cizími osobami.
   

Minimální rozsah vybavení lékárničky na tábor

1. Léčivé přípravky (pouze ty, které dostaneme bez předpisu)

 • tablety nebo čípky proti bolestem hlavy, zubů (analgetika)
 • tablety nebo čípky ke snížení zvýšené teploty (antipyretika)
 • tablety proti nevolnosti při jízdě dopravním prostředkem (antiemetika)
 • živočišné uhlí
 • nosní kapky na uvolnění nosních dýchacích průchodů (otorinolaryngologika)
 • kapky, roztok (sirup) nebo tablety proti kašli (antitusika, expektorancia)
 • kloktadlo pro dezinfekci dutiny ústní a při bolestech hltanu (stomatologika)
 • mast nebo sprej urychlující hojení, např. popálenin (dexpantenolový sprej)
 • oční kapky nebo oční mast s dezinfekčním účinkem, oční voda na výplach očí (oftalmologika)
 • mast nebo gel při poštípání hmyzem (lokální antihistaminika)
 • tablety při systémové alergické reakci (celková antihistaminika)
 • přípravek k dezinfekci kůže a povrchových ran
 • dezinfekční prostředek na okolí rány
 • inertní mast nebo vazelína

2. Obvazový a jiný zdravotnický materiál

 • gáza hydrofilní skládaná kompresy sterilní, různé rozměry
 • náplast na cívce, různé rozměry
 • rychloobvaz na rány, různé rozměry
 • obinadlo elastické, různé rozměry
 • obvaz sterilní, různé rozměry
 • obinadlo škrtící pryžové
 • šátek trojcípý
 • vata obvazová a buničitá
 • teploměr lékařský
 • rouška resuscitační
 • pinzeta anatomická
 • pinzeta chirurgická rovná
 • lopatky lékařské dřevěné
 • lékařské rukavice pryžové
 • rouška PVC 45 x 55 cm
 • dlahy pro fixaci, různé rozměry

3. Různé

 • nůžky
 • zavírací špendlíky, různé velikosti
 • záznamník s tužkou
 • svítilna / baterka včetně zdroje