FoggyStop
Lékárničky Shop
TRAIVA s.r.o., Pohraniční 104, 703 00 Ostrava. Tel.: 596 123 556
Video katalog
Hledat
Fixaplast cívka náhled
Fixaplast cívka
Vybavení lékárničky pro kuchyně náhled
Vybavení lékárničky pro kuchyně
První pomoc při krvácení náhled
První pomoc při krvácení
Elastické obinadlo náhled
Elastické obinadlo
První pomoc při zasažení žíravými látkami náhled
První pomoc při zasažení žíravými látkami
Přenosná lékárnička pro rodiny a školy náhled
Přenosná lékárnička pro rodiny a školy
Kinedryl náhled
Kinedryl
Gel po bodnutí hmyzem náhled
Gel po bodnutí hmyzem
Obinadlo hydr. sterilní náhled
Obinadlo hydr. sterilní
Autolékárnička na Slovesnko náhled
Autolékárnička na Slovesnko
Lékárnička alutenová - zdravotnický kufřík náhled
Lékárnička alutenová - zdravotnický kufřík
Lékárnička přenosná SwissMed s náplní náhled
Lékárnička přenosná SwissMed s náplní
e-safetyshop

Autolékárničky | Brašny první pomoci | Vybavení lékárničky | Dřevěné lékárničky | Plechové lékárničky | Doplňky
První pomoc | Vybavení autolékárničky | Nástěnná lékárnička | Zdravotní péče | Lhutník | Prevence zdraví | Cena lékárničky versus cena lidského života | Zdravotní zajištění tábora
LÉKÁRNIČKY | KONTAKT

Zdravotní zajištění tábora

Na každém táboře je pořadatel povinen zajistit všem dětem zdravotnickou péči. Do jeho kompetence spadá zajištění dostupnosti praktického lékaře, v případě potřeby. Před začátkem tábora musí pořadatel sepsat s praktickým lékařem smlouvu o zajištění lékařské péče. Před začátkem tábora se k tomuto smluvnímu lékaři musí dostavit zdravotník tábora a předat mu seznam jmen dětí, které budou na táboře a jejich datumy narození, zdravotní pojišťovnu a číslo pojištěnce.

Zdravotník se může s lékařem domluvit na ordinačních hodinách, doplnění lékárničky zdravotnickým materiálem a popřípadě na tom, do které nemocnice by mohl odvážet rozsáhlejší poranění.

 • Péči praktického lékaře nemusí zajišťovat pořadatel tábora
 • Pořadatel tábora je povinen zajistit účast zdravotníka na táboře
 • Pořadatel tábora je povinen zajistit vybavení táborové lékárničky
   

Zdravotník tábora

Účast zdravotníka je povinná na každém táboře. Zdravotník má pohotovost 24 hodin denně po celou dobu konání tábora. (Zák. 258/2000 Sb. § 11 odst. 11a a 11c)

Zdravotníka tábora může vykonávat kdokoliv, kdo splňuje alespoň jednu z podmínek:

 • Má alespoň úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská sestra, nebo porodní asistentka
 • Absolvoval(a) kurz první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost na táboře (rozsah kursu upravuje příloha vyhlášky č. 106/2001 Sb.,)
 • Je studentem lékařství minimálně čtvrtého ročníku
   

Povinnosti zdravotníka tábora:

 • zajistit základní péči o zdraví všech účastníků tábora po dobu konání tábora (od převzetí dětí od rodičů do jejich předání rodičům)
 • kontrolovat dodržování hygienických požadavků stanovených zákonem 258/2000 Sb. a prováděcími předpisy
 • kontrolovat dodržování zásad osobní hygieny dětí před a během stravování
 • kontrolovat zdravotní stav osob činných při vaření, které se podílejí na přípravě jídla
 • kontrolovat, zda všichni účastníci i pracovníci tábora splňují podmínky stanovené zákonem 258/2000 Sb. (Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, "prohlášení o bezinfekčnosti" dítěte, zdravotní způsobilost pracovníků tábora vykonávajících dozor, splnění zvláštních předpisů u osob činných při stravování)
 • dohlíží a pomáhá při sestavování jídelníčku
 • účastnit se sestavování režimu dne
 • provést výpisy z posudků zdravotní způsobilosti dětí a zdravotní způsobilosti pracovníků tábora vykonávajících dozor a zdravotníka (ve výpisu uvede vždy jméno osoby, závěr posudku a záznam o tom, které zdravotnické zařízení posudek vydalo)
 • vedení zdravotnického deníku a seznamu všech účastníků tábora
 • informovat osoby, které mají dítě v péči o zdravotních potížích, které dítě v průběhu tábora prodělalo a o případném kontaktu s infekcí (patří sem i informace o klíšťatech)

Většinu výše uvedených povinností ukládá zákon pořadateli tábora. Zdravotník je však z titulu své funkce přirozeným nositelem těchto povinností.

Ošetřovna

 

Tábory v budovách

 • ve stavbách je ošetřovna a izolace v samostatném pokoji. Ošetřovna ani izolace nesmíte používat k jiným účelům.
 • každá ošetřovna musí mít vlastní umyvadlo s tekoucí pitnou vodou. V ošetřovně musí téci teplá voda. Ošetřovnu musí být tepelně vytápěná.
 • izolace musí mít vlastní toaletu.
 • na ošetřovně musí být jedno lůžko.
 • na izolaci ani na ošetřovně nesmějí být poschoďová lůžka.

Stanové tábory

 • ve stanových táborech se ošetřovna a izolace umísťují do samostatných stanů.
 • léky a zdravotnická dokumentace účastníků tábora musí být uschovány před dětmi a cizími osobami.
   

Minimální rozsah vybavení lékárničky na tábor

1. Léčivé přípravky (pouze ty, které dostaneme bez předpisu)

 • tablety nebo čípky proti bolestem hlavy, zubů (analgetika)
 • tablety nebo čípky ke snížení zvýšené teploty (antipyretika)
 • tablety proti nevolnosti při jízdě dopravním prostředkem (antiemetika)
 • živočišné uhlí
 • nosní kapky na uvolnění nosních dýchacích průchodů (otorinolaryngologika)
 • kapky, roztok (sirup) nebo tablety proti kašli (antitusika, expektorancia)
 • kloktadlo pro dezinfekci dutiny ústní a při bolestech hltanu (stomatologika)
 • mast nebo sprej urychlující hojení, např. popálenin (dexpantenolový sprej)
 • oční kapky nebo oční mast s dezinfekčním účinkem, oční voda na výplach očí (oftalmologika)
 • mast nebo gel při poštípání hmyzem (lokální antihistaminika)
 • tablety při systémové alergické reakci (celková antihistaminika)
 • přípravek k dezinfekci kůže a povrchových ran
 • dezinfekční prostředek na okolí rány
 • inertní mast nebo vazelína

2. Obvazový a jiný zdravotnický materiál

 • gáza hydrofilní skládaná kompresy sterilní, různé rozměry
 • náplast na cívce, různé rozměry
 • rychloobvaz na rány, různé rozměry
 • obinadlo elastické, různé rozměry
 • obvaz sterilní, různé rozměry
 • obinadlo škrtící pryžové
 • šátek trojcípý
 • vata obvazová a buničitá
 • teploměr lékařský
 • rouška resuscitační
 • pinzeta anatomická
 • pinzeta chirurgická rovná
 • lopatky lékařské dřevěné
 • lékařské rukavice pryžové
 • rouška PVC 45 x 55 cm
 • dlahy pro fixaci, různé rozměry

3. Různé

 • nůžky
 • zavírací špendlíky, různé velikosti
 • záznamník s tužkou
 • svítilna / baterka včetně zdroje